KHÓA HỌC BACKGROUND

Tổng quan về khóa học

Lộ trình học tập

Trình độ
Thời lượng
Lịch học
Background 1 9 tháng 2 buổi / tuần
Background 2 9 tháng 2 buổi / tuần
Background 3 9 tháng 2 buổi / tuần

Tham quan lớp học BACKGROUND tại ZELDA ENGLISH

TRẺ HỌC GÌ?
TRONG KHÓA BG

TRẺ THỰC HIỆN
BẰNG CÁCH NÀO???

CAM KẾT
TỪ ZELDA ENGLISH

Zelda cam kết giảng dạy đúng lộ trình đưa ra và đồng hành cùng ba mẹ để đảm bảo rằng việc học của con là liên tục, xuyên suốt và các con phát triển bền vững.