KHÓA HỌC KIDS

Tổng quan về khóa học

Lộ trình học tập

Trình độ
Thời lượng
Lịch học
STARTKIDS 9 Tháng 2 buổi / tuần
KIDS 1 9 Tháng 2 buổi / tuần
KIDS 2 9 Tháng 2 buổi / tuần
KIDS 3 9 Tháng 2 buổi / tuần

Tham quan lớp học KIDS tại ZELDA ENGLISH

TỔNG QUAN
KHÓA HỌC

Chương trình KIDS được xây dựng từ sự chắt lọc các sách uy tín hiện nay và được các thầy cô của Zelda biên tập lại nhằm:

Khóa học KIDS tại Zelda giúp các con gặt hái được nhiều lợi ích nhất từ việc học tiếng Anh bằng sự kết hợp của:

Trình độ
KIDS 1

Trình độ
KIDS 2

Trình độ
KIDS 3