KHÓA HỌC TEENS

Tổng quan về khóa học

Lộ trình học tập

Trình độ
Thời lượng
Lịch học
TEENS 1 12 Tháng 2 buổi / tuần
TEENS 2 12 Tháng 2 buổi / tuần

Tham quan lớp học TEENS tại ZELDA ENGLISH

HỌC GÌ
TRONG KHÓA NÀY?

Hơn cả một lớp học, Zelda giúp trẻ...

PHƯƠNG PHÁP
ĐÀO TẠO

Phương pháp đào tạo:

Giáo viên & Giáo trình: