SỨ MỆNH - TẦM NHÌN CỦA ZELDA ENGLISH

NQP_6634 (1)

ZELDA ENGLISH muốn đồng hành cùng ba mẹ kiến tạo nên tấm visa để các con khám phá tri thức và văn hóa nhân loại. Mang đến một phương pháp học tập tích hợp, giảm thiểu về thời gian và tiết kiệm cho ba mẹ nhưng hiệu quả “Học một lần và thành thục trọn đời’’.

Nhiệm vụ lâu dài và xuyên suốt của ZELDA ENGLISH là phát triển và thực hiện các chương trình đào tạo giúp hàng triệu trẻ em Việt Nam thành thục tiếng Anh: Nghe tinh – Nói chuẩn – Đọc nhanh – Viết đẹp – Vững ngữ pháp.

TẦM NHÌN

Đào tạo một thế hệ học viên ZELDA giỏi ngôn ngữ. Bên cạnh đó, không chỉ có khả năng thích ứng với thế giới đang thay đổi mà còn góp phần thay đổi thế giới.

SỨ MỆNH

Cam kết xây dựng một nền tảng giáo dục sẵn sàng cho tương lai và gắn chặt với môi trường làm việc hiện đại, cũng như phát triển giá trị của một công dân toàn cầu.