Tuyển dụng ZELDA

Phòng ban
Chức vụ
Lương
Trạng thái
Hạn đăng ký
 
KINH DOANH
Thỏa thuận theo năng lực
Đang tuyển
KINH DOANH
Thỏa thuận theo năng lực
Đã tuyển
22/08/2023
HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Thỏa thuận theo năng lực
Đã tuyển
01/09/2023
GIÁO VIÊN
Thỏa thuận theo năng lực
Đã tuyển
31/08/2023